Kategorie

Facebook

Google

              Regulamin

1. Sklep internetowy HOR-NET, działający pod adresem www.hor-net.pl prowadzony jest przez HORNET – KNOP IRENA, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Gospodarczej, Urzędu Miasta Częstochowy - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie

Nr: 79002. Nr NIP: 573-215-73-24.

2. Sklep internetowy HOR-NET, zwany dalej HOR-NET, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym HOR-NET realizuje:

HORNET KNOP IRENA, ul. Jasnogórska 38 42-200 Częstochowa.

3. Zawartość sklepu internetowego HOR-NET nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym HOR-NET mają wartości zarówno netto jak i brutto wyrażone w złotych polskich.

6. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

7. Podane ceny mają uwzględniony rabat ok. 3%. Rabat naliczany jest wyłącznie w  przypadku płatności "za pobraniem" lub "przelewem". W przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisów płatniczych rabat nie przysługuje.

8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Hor-Net zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, uzupełniania oferty o nowe pozycje, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

9. Sklep HOR-NET zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

10. Towary w dziale "Promocje" mają ograniczoną ilość. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do momentu wyczerpania zapasów.

11. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT oraz wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.

12. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez korespondencja na adres sklep@hor-net.pl

13. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni w sposób określony w art. 10 ust. 1. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.

14. Przez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu HOR-NET. Poprawnie złożone zamówienie zawiera następujące kwestie:

- dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

- co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną

- sposób płatności

- koszty transportu

15. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych oraz koniecznie kontaktowego numeru telefonu.

16. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

17. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem HOR-NET leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia.

18. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

19. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.

20. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem.

21. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto firmy HORNET:

HORNET Irena Knop
ul. Jasnogórska 38
42-200 Częstochowa
BRE MULTIBANK PL
nr rachunku: 49-1140-2017-0000-4902-0737-7536

22. Na poleceniu przelewu lub na druku pocztowym należy podać numer zamówienia, który dostępny jest zaraz po jego złożeniu.

23. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto HOR-NET.

24. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

25. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie HOR-NET (w przypadku przedpłaty).

26. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu:

- braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go,

- konieczności dokonania czynności złożenia zestawu,

27. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

28. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej PATRON SERVICE.

29. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

30. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.

31. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi 24 godziny w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi do 48 godzin.

32. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy HOR-NET jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej

33. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem zakupu. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. Do możliwości zwrotu uprawnione są tylko osoby fizyczne w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu HOR-NET. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

34. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym HOR-NET objęte są gwarancja producenta. Długość i rodzaj gwarancji podajemy przy w opisie towaru.

35. Każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

36. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.

37. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

38. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. 

39. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

40. Oferta ważna na terenie wszystkich kontynentów.

41. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

42. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność HOR-NET i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

43. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep HOR-NET z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.